Το ISSE SΕ (Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σάτυα Σάι Νοτίου Ευρώπης)


Το νεοσύστατο Ινστιτούτο έχει ορίσει το επίκεντρο των δραστηριοτήτων του.

Συνδεδεμένο με το δίκτυο των Ινστιτούτων Σάτυα Σάι που έχουν αναδυθεί σ’ ολόκληρο τον πλανήτη κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια, το ISSE SE έχει τώρα ξεκινήσει το έργο προβολής της Εκπαίδευσης Σάτυα Σάι σε όλη τη Νότιο Ευρώπη. Ο άμεσος στόχος του είναι να παρέχει κατάρτιση και εκμάθηση στην Εκπαίδευση Σάτυα Σάι στις ΑΑ, ενώ παράλληλα να παράγει ενημερωτικό υλικό που να αποτελεί πηγή έμπνευσης και να υποστηρίζει την υλοποίηση του προγράμματος. 

Η αποστολή του Ινστιτούτου είναι: 

  • Να παρέχει ένα κεντρικό σημείο συγκέντρωσης προγραμμάτων μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης, που να βασίζονται στις ανθρώπινες αξίες. 
  • Να προετοιμάζει ενήλικες για να διδάξουν τις ανθρώπινες αξίες στα παιδιά, μέσω εθνικά αναγνωρισμένων και διαπιστευμένων προγραμμάτων.

Το ISSE SΕ στοχεύει να εμπνεύσει ενήλικες και παιδιά να ζουν τη ζωή τους με αξίες και αρχές, και να γίνουν δημιουργικά μέλη της κοινωνίας, συμμετέχοντας ενεργά στην προώθηση αυτών των αξιών.

Μια μεθοδολογία

Διεθνώς, τα Ινστιτούτα Σάτυα Σάι συνδέουν αυτές τις προσπάθειες σε μια μεθοδολογία και εστιάζονται σε μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση, στην οποία και οι τέσσερις αξίες διακρίνονται ως η υψηλότερη δυνατή έκφραση της ανθρώπινης προσωπικότητας. Σύμφωνα με αυτό το σύστημα, οι οικουμενικές αξίες της Αλήθειας, της Αρετής, της Ειρήνης και της Αγάπης, συμπληρώνονται από το φυσικό τους αποτέλεσμα: την αξία της Μη-βίας.

Η μεθοδολογία βασίζεται στο Educare, το οποίο δίνει έμφαση στην πνευματική ενότητα, καθώς διευκολύνει και προκαλεί την εμφάνιση της έμφυτης καλοσύνης και της σοφίας μέσα σε όλους τους ανθρώπους (δηλ. στα παιδιά), έτσι ώστε αυτές οι ιδιότητες να εκδηλωθούν σε αμέτρητες εκφράσεις του χαρακτήρα (ενότητα σκέψεων, συναισθημάτων και πράξεων). «Σκοπός της Εκπαίδευσης είναι ο Χαρακτήρας» λέει ο Σάτυα Σάι.

 


  • Ενημερωτικό Δελτίο

  • Σεμινάρια