Ιστοσελίδα αφιερωμένη στις Ανθρώπινες Αξίες

Στις 15 Μαΐου αναρτήθηκε μια πανέμορφη δίγλωσση ιστοσελίδα (Ιταλικά-Αγγλικά), η οποία σχεδιάστηκε για να οργανÏŽσει και να περιλάβει το υλικÏŒ που δημιουργήθηκε γύρω απÏŒ τον χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων «Μάρτυ» και την ιστορία του, με σκοπÏŒ την ευαισθητοποίηση και την προαγωγή των Ανθρωπίνων ΑξιÏŽν στην εκπαίδευση. Θα την βρείτε στον ακÏŒλουθο σύνδεσμο: www.martyswatch.com.

  • Ενημερωτικό Δελτίο

  • Σεμινάρια